Privacyverklaring

0. Inleiding.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop FIT Partners en dochterondernemingen CrossMAX Deurne en SportLab Zuid jouw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt/gebruikt en hoe zorgvuldig ermee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doeleinden jouw gegevens gebruikt worden. Daarnaast vind je hier ook alle rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten.

De privacyverklaring kan periodiek gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen.

1. FIT Partners.

Je leest op dit moment de privacyverklaring van FIT Partners en dochterondernemingen CrossMAX Deurne en SportLab Zuid.  Alle drie ondernemingen worden verder in deze verklaring aangeduid als FIT Partners.

FIT Partners is een multifunctioneel trainingscentrum in Deurne. Naast het trainingscentrum vallen ook CrossMAX Deurne en duursportbegeleidingscentrum SportLab Zuid onder de FIT Partners Groep.  Wij zijn een ‘life-changing’ organisatie en streven naar het behalen van ambitieuze maar vooral ook duurzame resultaten bij onze leden/klanten.

Er zijn situaties waarin jouw persoonsgegevens door FIT Partners worden verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je je wensen rondom jouw persoonsgegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw persoonsgegevens door FIT Partners, neem dan gerust contact met ons op middels onderstaande contactgegevens.

FIT Partners
Dr. Huub van Doorneweg 8
5753 PM Deurne
www.fit-partners.nl
info@fit-partners.nl
0614634488

2. Doel gegevensverzameling.

FIT Partners verzamelt voor een aantal doeleinden jouw persoonsgegevens. Onderstaand worden deze doeleinden toegelicht.

2.1 Inschrijving.
Bij inschrijving als lid bij FIT Partners ga je een contractuele verbintenis aan. FIT Partners levert diensten waarvoor jij betaald. Betaling verloopt via automatische incasso of bij hoge uitzondering via factuur. Voor het uitvoeren van deze betalingswijze heeft FIT Partners je bankgegevens nodig. Ook verzameld FIT Partners naam- en adresgegevens om ervoor te zorgen dat betreffende bankgegevens aan de juiste persoon gekoppeld worden.

2.2 Contact.
FIT Partners vraagt bij inschrijving om je e-mailadres en telefoonnummer. FIT Partners is voor jullie leden makkelijk te bereiken via telefoon, e-mail of whatsapp. FIT Partners behoudt ten alle tijden het recht om met je in contact te komen. Bijvoorbeeld om een afspraak te plannen, een afspraak te verzetten of voor andere vragen.

2.3 Nieuwsbrief.
FIT Partners stuurt digitale nieuwsbrieven via e-mail. Hiervoor heeft FIT Partners je e-mailadres nodig. De nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel anderzijds gericht op kennisdeling.

2.4 Functionele sportonderzoeken en testrapportage.
FIT Partners verzamelt, tijdens functionele sportonderzoeken, testresultaten over jouw fysieke capaciteiten. Deze resultaten geven een weerspiegeling van hoe jij er op dat moment voor staat en geven ons de handvatten om jouw training zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten en te begeleiden.

2.5 Fysiotherapie Rinus Louwers.
FIT Partners heeft een samenwerking met Fysiotherapie Rinus Louwers. Het kan voorkomen dat een van onze trainers je doorverwijst voor een consult met een fysiotherapeut van Fysiotherapie Rinus Louwers. Dit omdat een afspraak met een fysiotherapeut het beste is voor jouw gezondheid, klachtenpatroon of trainingsdoel. Om jou weer zo snel mogelijk klachtenvrij te krijgen bespreken onze trainers hun bevindingen met jouw behandelend fysiotherapeut om zo het optimale behandelplan te bepalen.

2.6 de Diëtistenpraktijk.
FIT Partners heeft een samenwerking met de Diëtistenpraktijk. Het kan voorkomen dat een van onze trainers je doorverwijst voor een consult met een diëtist van de Diëtistenpraktijk.  Dit omdat een afspraak met een diëtist kan bijdragen aan jouw gezondheid of trainingsdoel. Onze trainers bespreken hun bevindingen met jouw diëtist om zo het optimale behandelplan te bepalen.

2.7 Marketing.
FIT Partners maakt foto- of videomateriaal dat gebruikt kan worden voor marketing doeleinden. Te denken valt aan social media. Het kan zijn dat je op dit beeldmateriaal herkenbaar in beeld komt. Indien jij hier niet mee akkoord gaat kan je dit via bovenstaande contactgegevens aan ons doorgeven.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou zo goed mogelijk te helpen bij het bereiken van jouw doelstellingen.

3. Ontvangers.

Een aantal gegevens die FIT Partners ontvangt en verwerkt, worden beheerd door derden: administratiesystemen, Sport Assistance Groep en andere partners. Met alle partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

3.1 Dewi Software.
Administratieprogramma waarin FIT Partners de ledenadministratie van de fitness voert en beheert. Via dit programma verlopen zowel de gehele ledenadministratie alsmede de automatische incasso en de groeistatistieken.

3.2 Sportbit Manager.
Administratieprogramma waarin FIT Partners de ledenadministratie van CrossMAX Deurne voert en beheert. Via dit programma verlopen zowel de gehele ledenadministratie alsmede de automatische incasso en de groeistatistieken.

3.3 Sport Assistance Groep.
FIT Partners werkt vanuit een franchise concept. Sport Assistance Groep is de franchisegevende partij. Sport Assistance Groep ontvangt testresultaten van functionele sportonderzoeken en verwerkt deze tot de testrapportages die jaarlijks met je worden besproken en waarin de voortgang en ontwikkeling van het doelgericht trainen wordt bijgehouden.

3.4 Mailchimp.com.
FIT Partners verzend nieuwsbrieven via mailchimp.com. Op het moment dat jij je inschrijft als lid, wordt jouw e-mailadres opgenomen in de daarvoor bestemde mailinglijst binnen mailchimp.com.

3.5 Fysiotherapie Rinus Louwers.
FIT Partners verstuurd op aanvraag van jouw behandelend fysiotherapeut gegevens over jouw trainingsplan naar Fysiotherapie Rinus Louwers.  Daarnaast kan het zijn dat onze trainers, wanneer er overleg plaatsvindt,  hun bevindingen delen met jouw behandelend fysiotherapeut bij Fysiotherapie Rinus Louwers. FIT Partners deelt  op aanvraag van jouw behandelend fysiotherapeut bij Fysiotherapie Rinus Louwers testresultaten uit een DYNO-knieonderzoek met de betreffende fysiotherapeut.

3.6 Flynth.
FIT Partners heeft in Flynth een partner in personeelsbeleid. Alle persoonsgegevens van werknemers worden door Flynth gebruikt voor de salarisadministratie.

3.6 Dropbox.
FIT Partners slaat alle gegevens, zoals trainingsprogramma’s en testrapportages digitaal op in Dropbox. Dropbox is een, voor al onze trainers ten alle tijden toegankelijke digitale opslagomgeving.  FIT Partners bewaart al jouw gegevens in een persoonlijke map.

4. Opslag.

FIT Partners bewaart persoonsgegevens zowel digitaal als hardcopy.

4.1 Hardcopy.
FIT Partners bewaart de dossiers van alle leden in een grote kast. Met een naam op de voorzijde van het dossier wordt de eigenaar weergegeven. Op de voorzijde is verder geen persoonlijke informatie zichtbaar. In het dossier bevinden zich testrapportages en trainingsprogramma’s die gedurende de looptijd van het contract gemaakt worden. Deze persoonsgegevens zijn voor al onze trainers ten alle tijden toegankelijk.

Wanneer jij niet wil dat anderen persoonlijke gegevens in jouw map zien, dan kun je ervoor kiezen om de testrapportages niet in jouw map te bewaren. FIT Partners zal deze dan op het kantoor in een speciaal daarvoor bestemde map bewaren. Tevens kun je aangeven enkel en alleen de meest recente persoonsgegevens in je map te willen bewaren, FIT Partners zal dan alle oude trainingsprogramma’s en testrapportages vernietigen.

Inschrijfformulieren worden in een speciaal daarvoor bestemde map bewaard. Deze map staat achter slot en grendel en is niet toegankelijk voor derden.

4.2 Digitaal.
FIT Partners slaat alle gegevens, zoals trainingsprogramma’s en testrapportages digitaal op in een digitale omgeving. Deze digitale omgeving is voor al onze trainers ten alle tijden toegankelijk. FIT Partners bewaart al jouw gegevens in een persoonlijke map.

Wanneer jij wil dat jouw gegevens verwijderd worden, bijvoorbeeld na het beëindigen van het contract, dan kan je dit via bovenstaande contactgegevens aan ons doorgeven.

5. Beveiliging.

FIT Partners maakt van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën, met uitzondering van testrapportages die zich in je dossier bevinden. Je gegevens worden naast FIT Partners  alleen beheerd door eerdergenoemde partijen vermeld onder het kopje 03. Ontvangers.

De persoonsgegevens die door FIT Partners of door eerder genoemde derden (verwerkers) worden beheerd, zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van FIT Partners en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast hebben de verwerkers de verplichting om voldoende maatregelen te treffen ten aanzien van passende technische en organisatorische beveiliging. Met alle verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verantwoordelijkheid omtrent persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen zijn vastgelegd. Jullie persoonsgegevens zijn dus bij hen in goede handen.

6. Jouw rechten.

FIT Partners geeft jou als lid altijd een aantal rechten wanneer het aankomt op jouw persoonsgegevens.

6.1 Recht op inzage.
Je hebt het recht om ten alle tijden al jouw persoonsgegevens op te vragen die bij FIT Partners vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door je via bovenstaande contactgegevens te beroepen op jouw recht.  Je krijgt dan een overzicht al jouw persoonsgegevens die FIT Partners heeft.

6.2 Recht op rectificatie.
Kloppen je persoonsgegevens niet? Of zijn je persoonsgegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door FIT Partners. Je kunt je persoonsgegevens aanpassen door dit via bovenstaande contactgegevens aan ons door te geven.

6.3 Recht op wissen gegevens.
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij FIT Partners zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Je kunt je persoonsgegevens laten wissen/vernietigen door dit via bovenstaande contactgegevens aan ons door te geven.

6.4 Recht op het indienen van een klacht.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat FIT Partners niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6.5 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).
Wil je niet dat FIT Partners jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

7. Plichten.

FIT Partners verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en aangaan van contracten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan FIT Partners de genoemde diensten niet optimaal aanbieden.

Mocht het nodig zijn persoonsgegevens die jij hebt gedeeld met FIT Partners met anderen te delen dan zal hiervoor eerst jouw toestemming worden gevraagd.

FIT Partners behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer FIT Partners dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van FIT Partners te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.